fbinyt          1. tg  2.tg

logo1

LABDIEN! ES ESMU TARASS IVAŠČENKO,

ārsts-psihoterapeits, psihosomatiskās medicīnas speciālists, psihoterapijas speciālists

 

sait lf

Pirms jūs piekrītat saņemt profesionāļa palīdzību vai pat vienkārši izlemjat pārrunāt samilzušās problēmas, jūs droši vien vēlēsities vismaz īsumā uzzināt dažas svarīgas lietas par sarunbiedru. Citādi ir grūti rēķināties ar savstarpējas uzticēšanās attiecībām, bez kurām psihoterapeitam savukārt būs ļoti grūti sniegt jums efektīvu palīdzību.

Lūk, tāpēc daži vārdi par mani:
Mana psihoterapijas speciālista prakse atrodas Rīgā, bet kā ārsts-psihoterapeits es pieņēmu klīnikā “Vivendi”. Konsultācijas var saņemt klātienē un attālināti.

Tomēr šī ir tikai daļa no mana darba. Mūsdienu saziņas līdzekļi ļauj neierobežoti paplašināt tradicionālās psihoterapijas iespējas un palīdzēt neatkarīgi no attāluma un laika. Un kā liecina mana prakse, tas izdodas ne mazāk efektīvi.

 

Tādējādi manu darbību veido divi galvenie virzienitiešie psihoterapeitiskās palīdzības seansi un tiešsaistes konsultācijas.

 ______

Galvenais, ko der zināt par mani:

 

Darba metodes: Individuāla psihodinamiskā psihoterapija pieaugušajiem un pusaudžiem. Atbalsta terapija. Iejaukšanās krīzes situācijās. Medikamentozā terapija.

12

Darba valodas: Latviešu, Krievu, Angļu.

12

Pētītās tēmas:  Psihosomatiskās pieejas īpatnības pacientiem ar kardioloģiskajām saslimšanām. Aleksitīmija. Somatoformie traucējumi. Izdegšanas sindroms. Komunikācijas un sociālās adaptācijas jautājumi. Posttraumatiskais sindroms. Adaptācijas traucējumi.

12

 Populārzinātniskās publikācijas: Publikācijas un intervijas par psihoterapiju, psihodinamisko pieeju un psihosomatiskajiem traucējumiem. Izsmeļošāk par to Jūs varat uzzināt citā šīs vietnes lapā – raksti.12

 

 

Zemāk ir sīkāka informācija:

 

 

Izglītība

RSU, dokturantūras nodaļa. Studijas programmā „Medicīna“, Darba tēma 
“Depresijas simptomātika un oksidatīva stresa radītāji saistība ar stabilu Koronāro Sirds Slimību (KSS) gaitu”, 2015. -2018. g.;

Dr. med. no 2023 g.;

Liepājas Universitāte. Programma «Pedagoģija» 2018;

Viļņas Universitāte, Psihiatrijas un psihoterapijas katedra, mācības kursā “Psihodinamiskas psihoterapijas pedagogu un supervizoru apmācība” 2013. – 2015.g.;

Rīgas Stradiņa Universitāte, Psihoterapijas rezidentūra, 2008.-2012.g.;

Ģimenes un pāru terapijas apmācība pēc McMaster modeļa, 2009.g.-2011.g.;

Rīgas Stradiņa Universitāte, ārsta grāds 2008.g.

Darba pieredze

Pasniedzējs RSU Iekšķīgo slimību katedrā, no 2015 g.;

Ārsts-psihoterapeits medicīnas centrā «Vivendi» (Rīga), no 2015 g.;

Interneta vietnes «mobbingu.net » konsultants no 2015 g.;

Ir piedalījies apmācību īstenošanā, kuru ietvaros ir izstrādātas programmas, metodiskie materiāli un novadītas apmācības:  “Veselības aprūpe personām ar invaliditāti – profilakse un veselības veicināšana: riska faktoru mazināšana, veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu veicināšana”, 2019.g.;

Ir piedalījies apmācību īstenošanā, kuru ietvaros ir izstrādātas programmas, metodiskie materiāli un novadītas apmācības   “Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana”, 2019.g.;

Ir piedalījies apmācību īstenošanā, kuru ietvaros ir izstrādātas programmas, metodiskie materiāli un novadītas apmācības “Fizisko aktivitāšu metožu izmantošana psihiatrijas pacientiem”, 2019.g.;

Projektā «Apmācību programmas izstrādāšana un apmācību veikšana «Konsultatīvā tālruņa smēķēšanas jautājumos» piesaistītajiem konsultantiem». Tika realizēts pēc SPKC pasūtījuma, 2017 g.;

Projektā «Semināru izveide un īstenošana izglītības iestažu pedagogiem un psihologiem par profesionālo izdegšanu un tās profilaksi, un par pozitīvas skolēnu savstarpējo attiecību veidošanas nozīmi psihoemocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās profilaksei skolas vidē». Tika realizēts pēc SPKC pasūtījuma, 2016 g.;

Ziņojuma, metodiskā materiāla «Izdegšanas sindroms, tā ārstešanas un profilakses iespējas ārstniecības personām» sagatavošana. Veikts pēc Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pasūtījuma, 2015 g.;

Stažēšanās Psihosomatiskās Medicīnas Akadēmijā (APM), Berlīnē 2014g.;

Piedalījos projektā "Psihoemocionāla atbalsta sistēmas Neatliekamās Medicīiskās Palīdzības Dienesta darbiniekiem izveide", 2012.g. - 2013.g.;

Piedalījos Eiropas Savienības atbalstītā prjektā "Psihosociāls atbalsts pirmspensijas un pensijas vecuma personām ar sociālas izolēšanās problēmām" un tā ietvaros vadīju grupu terapijas un lasīju lekcijas, 2012.g. - 2013.g.;

Pasniedzējs RSU Psihosomatiskās medicīnas katedrā 2009.-2014.g.;

Ārsts-psihoterapeits Psihosomatiskās medicīnas klīnikā 2010-2014.g;

Privātas konsultācijas;

Dažāda veida pieredzes apmaiņas programmas;

Regensburgas Universitātē (Vācija).

Diplomi un Sertifikāti

Cita informācija

Metodes:

Individuālā psihodinamiskā psihoterapija pieaugušajiem un pusaudžiem. Atbalsta terapija. Krīžu intervence. Medikamentozā terapija. "Skype" terapija.

Pētījumu tēmas:

Psihosomatiska pieeja kardioloģiskiem pacientiem. Aleksitīmija. Posttraumatiska stressa sindroms.

Populārzinātniskas publikācijas:

Publikācijas un intervijas par psihodinamiku, psihosomatisko pieeju.

Darba valodas:

Latviešu, krievu, angļu

Cita informācija:

Latvijas Ārstu Biedrība;

Latvijas Psihoterapeitu Biedrības (LPB) biedrs;

Latvijas Ārstu Psihoterapeitu Asociācijas (LĀPA) biedrs;

Eiropas Psihosomatiskās medicīnas asociācijas (EAPM) biedrs

Apmācīttiesīgais ārsts-psihoterapeits;

Gada uzlecošā zvaigzne - 2012;


Gada Kolēģis 2013.

 

UZTICĒŠANĀS IR PSIHOTERAPEITISKĀS PALĪDZĪBAS PAMATS!

______

Un, ja sākotnējai iepazīšanai informācija par mani jums šķita pietiekama un jūs jūtat nepieciešamību izprast savu dzīves situācijudariet man to zināmu. Es ceru, ka kopā mums tas izdosies.

 

button1
 
Разработано с JooMix.