fbintgyt

   
   

sait lf

Sveiki! Es esmu Tarass Ivaščenko, ārsts-psihoterapeits. Pats es fiziski atrodos Rīgā, taču regulāri konsultēju arī on-line.

Varēšu Jums palīdzēt, ja Jūs:

 • esat saskārušies ar psihosomatiskiem traucējumiem / veģetatīvo distoniju;
 • pieredzat attiecību problēmas;
 • esat pieredzējuši zaudējumu, jūtaties vientuļi;
 • dzīvē esat nonākuši krīzes situācijā.

Šajās sarežģītajās situācijās ir svarīgi saprast, ka pastāv izeja, un kopā mēs to varam atrast.

Ar ko un kā var palīdzēt ārsts-psihoterapeits?  

 1. 1. Ar informāciju. Precīzu. Pārbaudītu. Jūs varēsiet vairāk uzzināt par savu problēmu, tās rašanās iemeslu, un, tātad, noskaidrot iespējamos risinājumus un profilakses paņēmienus. Piedevām varēšu arī ieteikt, kur vēl iespējams vai nepieciešams vērsties pēc palīdzības dažādās situācijās.

  2. Palīdzot precizēt jūsu mērķus. Jūs spēsiet saprast, ko patiesībā vēlaties, spēsiet labāk sevi izprast un iemācīsieties sevi pieņemt.

  3. Palīdzot jums sasniegt savus mērķus. Piemēram, atbrīvoties no nepatīkamiem simptomiem, kas traucē jums dzīvot, vai sakārtot attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem.

  4. Ar emocionālu atbalstu un sadarbību. Jūs vienmēr varēsiet rēķināties ar emocionālu atbalstu, sadarbību un labvēlīgu attieksmi no manas puses.

Izglītība

RSU, dokturantūras nodaļa. Studijas programmā „Medicīna“, Darba tēma 
“Depresijas simptomātika un oksidatīva stresa radītāji saistība ar stabilu Koronāro Sirds Slimību (KSS) gaitu”, 2015. -2018. g.;

Pretendents uz zinātnisko grādu no 2018.g. ;

Liepājas Universitāte. Programma «Pedagoģija» 2018;

Viļņas Universitāte, Psihiatrijas un psihoterapijas katedra, mācības kursā “Psihodinamiskas psihoterapijas pedagogu un supervizoru apmācība” 2013. – 2015.g.;

Rīgas Stradiņa Universitāte, Psihoterapijas rezidentūra, 2008.-2012.g.;

Ģimenes un pāru terapijas apmācība pēc McMaster modeļa, 2009.g.-2011.g.;

Rīgas Stradiņa Universitāte, ārsta grāds 2008.g.

Darba pieredze

Pasniedzējs RSU Iekšķīgo slimību katedrā, no 2015 g.;

Ārsts-psihoterapeits medicīnas centrā «Vivendi» (Rīga), no 2015 g.;

Interneta vietnes «mobbingu.net » konsultants no 2015 g.;

Ir piedalījies apmācību īstenošanā, kuru ietvaros ir izstrādātas programmas, metodiskie materiāli un novadītas apmācības:  “Veselības aprūpe personām ar invaliditāti – profilakse un veselības veicināšana: riska faktoru mazināšana, veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu veicināšana”, 2019.g.;

Ir piedalījies apmācību īstenošanā, kuru ietvaros ir izstrādātas programmas, metodiskie materiāli un novadītas apmācības   “Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana”, 2019.g.;

Ir piedalījies apmācību īstenošanā, kuru ietvaros ir izstrādātas programmas, metodiskie materiāli un novadītas apmācības “Fizisko aktivitāšu metožu izmantošana psihiatrijas pacientiem”, 2019.g.;

Projektā «Apmācību programmas izstrādāšana un apmācību veikšana «Konsultatīvā tālruņa smēķēšanas jautājumos» piesaistītajiem konsultantiem». Tika realizēts pēc SPKC pasūtījuma, 2017 g.;

Projektā «Semināru izveide un īstenošana izglītības iestažu pedagogiem un psihologiem par profesionālo izdegšanu un tās profilaksi, un par pozitīvas skolēnu savstarpējo attiecību veidošanas nozīmi psihoemocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās profilaksei skolas vidē». Tika realizēts pēc SPKC pasūtījuma, 2016 g.;

Ziņojuma, metodiskā materiāla «Izdegšanas sindroms, tā ārstešanas un profilakses iespējas ārstniecības personām» sagatavošana. Veikts pēc Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pasūtījuma, 2015 g.;

Stažēšanās Psihosomatiskās Medicīnas Akadēmijā (APM), Berlīnē 2014g.;

Piedalījos projektā "Psihoemocionāla atbalsta sistēmas Neatliekamās Medicīiskās Palīdzības Dienesta darbiniekiem izveide", 2012.g. - 2013.g.;

Piedalījos Eiropas Savienības atbalstītā prjektā "Psihosociāls atbalsts pirmspensijas un pensijas vecuma personām ar sociālas izolēšanās problēmām" un tā ietvaros vadīju grupu terapijas un lasīju lekcijas, 2012.g. - 2013.g.;

Pasniedzējs RSU Psihosomatiskās medicīnas katedrā 2009.-2014.g.;

Ārsts-psihoterapeits Psihosomatiskās medicīnas klīnikā 2010-2014.g;

Privātas konsultācijas;

Dažāda veida pieredzes apmaiņas programmas;

Regensburgas Universitātē (Vācija).

Diplomi un Sertifikāti

Cita informācija

Metodes:

Individuālā psihodinamiskā psihoterapija pieaugušajiem un pusaudžiem. Atbalsta terapija. Krīžu intervence. Medikamentozā terapija. "Skype" terapija.

Pētījumu tēmas:

Psihosomatiska pieeja kardioloģiskiem pacientiem. Aleksitīmija. Posttraumatiska stressa sindroms.

Populārzinātniskas publikācijas:

Publikācijas un intervijas par psihodinamiku, psihosomatisko pieeju.

Darba valodas:

Latviešu, krievu, angļu

Cita informācija:

Latvijas Ārstu Biedrība;

Latvijas psihoterapeitu asociācijas biedrs;

Eiropas Psihosomatiskas Medicīnas Associācijas (EAPM) biedrs.

Apmācīttiesīgais ārsts-psihoterapeits;

Gada uzlecošā zvaigzne - 2012;


Gada Kolēģis 2013.

SAZINIETIES AR MANI

captcha
Reload
______

fbintgyt

E-pasts: tarass@ivascenko.com
Skype: tarass.ivascenko

Ģertrūdes iela 20, Rīga, LV-1011, Latvia
(+371) 29881571